Czy wiesz, że ...

... możesz ukryć i uczynić niedostępnymi fragmenty swojego projektu, jeśli projekt jest udostępniany poprzez Origin Viewer

Dla otwartego projektu okno Project Explorer wyświetla jego strukturę. Elementy projektu ulokowane są w katalogach, których układ i zagnieżdżanie definiuje użytkownik. Taką strukturę w oknie Project Explorer pokazuje rysunek poniżej, po lewej stronie. Kliknięcie na rysunku pozwala wyświetlić jego zawartość w naturalnej skali.


Załóżmy, że projekt zawiera katalog o nazwie Algorytm, który zawiera opis autorskiego algorytmu obliczeń, który nie powinien być ogólnie dostępny. Katalog ten dla osób oglądających projekt z poziomu programu Origin Viewer może zostać ukryty, jeśli z menu podręcznego dla tego katalogu wybrać opcję Restricted in Viewer. Pokazuje to rysunek po prawej stronie.

Katalog ukryty dla pakietu Origin Viewer w strukturze projektu oznaczany jest ikoną z symbolem kłódki, co pokazuje rysunek ponizej.W połnym środowisku programu Origin katalog ten funkcjonuje tak jak dotychczas, nic się nie zmienia, poza ikoną informujacą użytkownika, że w środowisku Origin Viewer katalog ten będzie niedostępny i jago zawartości nie będzie można podglądnąć.