Historia zmian w programie

Kolejne wersje programu Origin to nowe możliwości i funkcje w kontekście wizualizacji danych, a także ich analizy. Nowe rodzaje wykresów, większe możliwości edycji ich wyglądu oraz nowe opcje w zakresie importu danych do środowiska programu i ich analizy to ogólne kierunki rozwoju. Najnowsza wersja programu wspomaga użytkownika w wyborze narzędzi i funkcji najbardziej adekwatnych wobec oczekiwanych efektów. Strona ta pozwala prześledzić zmiany w programie w ciągu ostatnich latach.