Instalacja programu


 1. Instalacja programu Origin startuje automatycznie z płyty CD. Jeżeli system skonfigurowany jest inaczej, należy uruchomić plik setup.exe znajdujący się na nośniku.
  W przypadku instalacji z pliku pobranego z internetu należy uruchomić plik Origin90Setup.exe.
  Następnie przechodzimy przez kolejne kroki instalacji potwierdzając informacje i akceptując warunki umowy licencyjnej.

 2. Potwierdzamy kolejne kroki, aż do pojawienia się okna instalacyjnego z trzema opcjami do wyboru. Wybieramy interesującą nas opcję instalacyjną (w przypadku instalacji pełnej wersji programu zaznaczamy "Install Product (requires serial number)". Następnie potwierdzamy wybór klikając "Next".

 3. W kolejnym oknie wprowadzamy nazwę użytkownika, nazwę instytucji oraz numer seryjny.

 4. Następnie wybieramy katalog instalacji i potwierdzamy klikając "Next".

 5. Kolejny etap to wybór składników dodatkowych. Zaleca się pozostawienie domyślnych ustawień.

 6. Kolejny krok instalacji to zapytanie, czy aplikacja ma być dostępna dla każdego użytkownika komputera czy tylko dla aktualnego.

 7. Kilka kolejnych okien to potwierdzanie informacji, aż do okna kończącego instalację.