Kontrakt serwisowy - Maintenance


Aktywny kontrakt serwisowy to zawsze najnowsza wersja programu i bezpieczeństwo pracy. W razie awarii komputera licencję można bezpłatnie przenieść na inny komputer przy zaangażowaniu producenta tylko w okresie ważności kontraktu serwisowego.
Aktualnie to opłata roczna w wysokości 20% ceny zakupu nowej licencji.

Kontrakt serwisowy do programu Origin i OriginPro można zakupić na okres od 1 roku do 5 lat (warunkowo). Roczny kontrakt serwisowy jest zawarty w cenie zakupu nowej licencji oraz uaktualnienia (upgrade) i między innymi pozwala na wykonanie dodatkowej instalacji programu pod tym samym lub dodatkowym numerem licencji.

Licencja główna zachowuje bezterminowe prawo użytkowania na komputerze, na którym była aktywowana. Po dezaktywacji licencji na danym komputerze może ona zostać przeniesiona na inny. Gdy kontrakt serwisowy wygaśnie, program można przenieść na inny komputer tylko po dezaktywacji licencji z poziomu programu na starym komputerze. Jeżeli stara instalacja programu jest niedostępna, to dezaktywacja programu w bazie użytkowników musi być dokonana przez serwis producenta - bezpłatnie jest to możliwe tylko dla licencji w okresie ważności kontraktu serwisowego oraz dla licencji w wersjach objętych wsparciem technicznym.
W przypadku pozostałych licencji zwolnienie/transfer dokonany przez producenta wiąże się z opłaceniem jednorazowej usługi technicznej.

Origin – kontrakt serwisowy Maintenance

Aktywny kontrakt serwisowy (Maintenance) obejmuje:
 • możliwość dodatkowej instalacji licencji Node-Locked/Home-Use, aktywanej tylko w okresie ważności kontraktu serwisowego:
  - w przypadku opcji Node-Locked (jednostanowiskowych) dla każdego użytkownika na jednym komputerze domowym lub laptopie - w przypadku licencji edukacyjnej dostępne są dwie instalacje typu Home Use,
  - w przypadku licencji Group Node-Locked oraz Network Concurrent do 30-seats dla wskazanych użytkowników przez administratora licencji, w stosunku 1/3 tj. dla każdych 3 licencji głównych jedna licencja Home Use,
  - w przypadku licencji wielostanowiskowych Group Node-Locked oraz Network Concurrent powyżej 30-seats oraz licencji Site, producent dostarcza licencje Home-Use w stosunku 1/10, tj. na każde 10 licencji głównych przypada 1 licencja Home-Use,
 • prawo do darmowych aktualizacji do nowej wersji programu (up’date, upgrade)
 • prawo do pomocy technicznej producenta oraz dystrybutora,
 • obniżkę cen serwisów konsultacyjnych i szkoleniowych OriginLab
 • dostęp do wersji beta nowych produktów

  Po upływie roku zakup kontraktu serwisowego na kolejny rok jest opcjonalny i jego cena aktualnie wynosi 20% wartości zakupu nowej licencji.

  Aby dowiedzieć się więcej o kontraktach serwisowych oraz otrzymać ofertę, prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.
 •