Menadżer licencji


  1. Aby rozpocząć instalację managera licencji należy na nośniku CD odnaleźć katalog Concurrent Network Package - FLEXnet Servers a następnie w zależności od systemu operacyjnego serwera, wybrać odpowiedni katalog z plikiem instalacyjnym. W poniższym przykładzie zostanie opisany sposób instalacji wersji dla Windows.

  2. Podobnie jak w przypadku programu Origin, wybieramy ścieżkę instalacji managera licencji. Zaleca się pozostawienie domyślnych ustawień.

  3. Wybieramy komponenty dodatkowe. Zaleca się pozostawienie domyślnych ustawień.

  4. Potwierdzamy wybrane informacje i rozpoczynamy instalacje.

  5. Zakończenie instalacji.