Origin 2020B

Aktualnie dostępna wersja programu tj. Origin/Origin Pro 2020B skupia się nadal na zmianach w interfejsie oprogramowania, które z punktu widzenia użytkownika, czynią obsługę programu bardziej ekonomiczną i pozwalają w szerszym niż do tej pory zakresie modyfikować wykresy oraz ich elementy. Tradycyjnie wprowadza także kolejne nowe typy wykresów i dodatkowe aplikacje.

Najważniejsze zmiany wprowadzone z wersją Origin/Origin Pro 2020B przedstawione zostały w poniższym filmie.Zapraszamy do zapoznania się z wykazem najważniejszych funkcjonalności, które odróżniają Origin 2020B od wcześniejszych wersji oprogramowania.


1. Nowe mini-paski narzędzi dla arkusza roboczego oraz arkusza macierzy
Nowe mini-paski narzędzi zapewniają szybki dostęp do typowych operacji wykonywanych w komórce, kolumnie, wierszu, czy całym arkuszu roboczym. Użytkownik ma możliwość dostosowania ich do swoich preferencji poprzez dodawanie/usuwanie przycisków. Dodano także możliwość przełączania pomiędzy wyświetlaniem formuły komórki, indeksu jakościowego, widoku listy kolumn lub organizera arkusza roboczego. Podobnie można także przełączać widok matrycy, suwaka obrazu lub współrzędne X/Y. Użytkownik może również zamaskować wybrany zakres danych lub skopiować je i wkleić do danego wykresu.2. Dodatkowe przyciski w mini-pasku narzędzi dla wykresów
W pasku narzędzi dla wykresów dodano nowe przyciski, m.in.: Fit Page to Layers, Window View, Update Page Dimension, Change Plot to, Wrap Text, Add Plot, Show Data Plots, Add Stats Reference Lines. Wersja 2020B posiada także więcej możliwości wyboru w kontekście dostosowania podziału osi (np. stylu, długości itp.), dodatkowe przyciski typów wykresów, dostosowanie pojedynczego punktu, czy etykiety oraz więcej opcji w oknach dialogowych Mini Axis.3. Browser Graph do przeszukiwania danych wielokolumnowych
W wersji 2020B wprowadzono zestaw szablonów Browser Graph, które pozwalają szybko i łatwo przeszukiwać dane wielokolumnowe. Dzięki temu użytkownik może wskazać kolumny do wydruku (np. poprzez wybranie każdej n-tej kolumny), wybrać wykresy linii oraz histogramy, włączać lub wyłączać dane wykresy z opcji przeszukiwania, sortować wykresy przy użyciu dowolnej wartości metadanych, czy też dodawać dane z aktualnego arkusza, innych arkuszy lub książek.4. Ulepszenie aplikacji Data Connector
Obecna wersja wprowadza kilka dodatków oraz ulepszeń do aplikacji znanych już użytkownikom wcześniejszych dwóch wersji programu, tj. Data Connector. Dodano panel Data Navigator do arkusza roboczego, co pozwala wyświetlić i zmienić podzbiór danych, które mają zostać zaimportowane, np. podczas importu plików Excel zawierających wiele arkuszy danych. CSV Connector automatycznie wykrywa teraz daty, godziny oraz odpowiednie bloki danych. Nowe okno dialogowe dla Database Connector umożliwia wykorzystanie strumienia danych. Istniejącego źródła danych ODBC, niestandardowego połączenia ODBC lub połączenia OLE DB. Ulepszono także Matlab Connector, HDF Connector oraz NetCDF Connector. Udostępniono również nowe aplikacje z pakietu Data Connectors dla innych formatów plików.5. Rozbudowanie możliwości modyfikacji elementów wykresu
Obecna wersja proponuje nowe opcje dotyczące dostosowywania i modyfikacji wyglądu wykresów np.: umożliwia zwijanie tekstu w opisie osi, legendzie, czy etykietach tekstowych, oferuje więcej stylów podziału osi, ulepszone wykresy pudełkowe, Skew Plots mają możliwość regulowania kątów między osiami współrzędnych, dodano Curve Tool służące do tworzenia edytowalnych zakrzywionych obiektów, symetryczną dodatnią i ujemną skalę logarytmiczną, itd.6. Nowe typy wykresów
Wersja 2020B oferuje następujące nowe wykresy:
 • Bland-Altman Plot
 • Beeswarm Plot
 • Radial Lines and Bars
 • Bullet Chart: Vertical, Horizontal and Normalized
 • Streamline Plot
 • 3D XYY "Side-by-Side" Bar Chart

  7. Aplikacja Correlation Plot
  Aplikacja Correlation Plot wprowadzona w obecnej wersji umożliwia kilka wariantów wyświetlania współczynników korelacji: Scatter vs. Heatmap vs. Ellipse, Upper vs Lower Triangular vs Square configuration. Oferuje także elastyczne etykiety: Significance Mark, Insignificant Mark, Correlation Coefficient, p Value.

  8. Nowe aplikacje
  Podobnie jak wcześniejsze, tak i ta wersja wprowadza nowe dodatkowe aplikacje, dzięki którym użytkownik może spersonalizować swoją wersję programu. Niektóre z przedstawionych poniżej aplikacji zostały uaktualnione.  Wybrane pozostałe zmiany
  • ulepszono sposób wyświetlania zawartości komórek
  • większa liczba znaków w komórce tekstowej (do 799)
  • okno dialogowe Project Properties zapisuje separator liczb dziesiętnych w pliku projektu
  • prostszy sposób przejścia z pliku danych do odpowiadającemu mu wykresowi
  • kopiowanie całych arkuszy hierarchicznych jako HTML
  • ulepszenia Peak Analyzer: filtrowanie pików według skryptu, sortowanie pików w arkuszu właściwości pików, itd.
  • funkcja Sem() do obliczania błędu standardowego zestawu danych
  • przyspieszenie rozpakowywania kolumn
  • możliwość podziału arkusza roboczego według zmiany wartości kolumny, zmiany kierunku i zresetowania kierunku
  • Origin 2020

   Najnowsza dostępna wersja programu tj. Origin 2020 wprowadza nie tylko kolejne modyfikacje i usprawnienia, zarówno w interfejsie, jak i funkcjonalnościach oprogramowania, ale także znaczną poprawę wydajności oraz szybkości działania aplikacji.

   Najważniejsze zmiany wprowadzone wraz z wersją Origin/Origin Pro 2020 przedstawione zostały bardzo obrazowo w poniższym filmie.   Zapraszamy do zapoznania się z wykazem najważniejszych funkcjonalności, które odróżniają Origin 2020 od wcześniejszych wersji oprogramowania.


   1. Mini paski narzędzi do szybkiej modyfikacji wykresów
   Mini paski narzędziowe pozwalają na manipulowanie elementami wykresów w bardzo prosty sposób. Umożliwiają szybki dostęp do typowych opcji modyfikacji wykresu, bez potrzeby otwierania okien dialogowych. Zmiany można wprowadzać nie tylko na pojedynczych wykresach, ale także całej grupie. Istnieje także możliwość skopiowania danych z jednego wykresu i wklejenie ich do innego.   2. Co najmniej 10-krotnie szybszy import plików tekstowych
   W porównaniu z wcześniejszymi wersjami programu Origin (a także programu Excel 2016) poprawiono szybkość importu plików tekstowych dzięki wykorzystaniu wielordzeniowej architektury procesora.   3. 5 razy szybsze tworzenie wykresów Scatter Plot dla dużych plików danych
   W obecnej wersji wykresy Scatter Plot dla dużych zestawów danych tworzone są dużo szybciej niż w poprzednich wersjach oprogramowania. Dodatkowo wersja 2020 wprowadza dwa nowe typy wykresów: Density Dots Plot oraz Color Dots Plot. Wykresy te omówiono niżej.   4. Density Dots Plot
   Density Dots Plot to nowy typ wykresu wprowadzony w wersji Origin 2020 na potrzeby tworzenia wykresów Scatter Plots dla bardzo dużych plików danych rzędu milionów punktów. Utworzenie wykresu przedstawionego niżej z pliku danych, który zawiera dwa miliony wierszy, zajmuje teraz 2-3 sekundy.   5. Ulepszony import bazy danych
   Obecna wersja zawiera kilka ulepszeń w kontekście importu baz danych: bezpośredni import obrazów przechowywanych w bazie danych jako obrazy w komórkach arkusza projektu, ochrona importowanych danych przed edycją, dzięki czemu zachowana jest ich integralność, natomiast podczas zapisywania projektu dane są czyszczone, co pozwala zmniejszyć rozmiar pliku.   6. Dodatkowe usprawnienia wydajności
   Wersja 2020 oferuje także inne ulepszenia w zakresie wydajności, które dotyczą: Peak Analysis, Worksheet Data Filters, Contour Plotting, WorkSheet Operations oraz importu plików pochodzących od innych wydawców/producentów.   7. Wykresy Pie oraz Doughnut
   W najnowszej wersji znacznie zmieniono wykresy kołowe. Dodano również nowe ich odmiany z możliwością modyfikacji, a także wykres kołowy 3D.   8. Sankey Diagram oraz Alluvial Diagram
   Diagramy Sankey oraz Alluvial to wyjątkowo użyteczne narzędzia służące do wizualizacji przepływu danych.

   9. Pozostałe nowe typy wykresów
   Poniżej przedstawiono inne typy wykresów, o które została wzbogacona wersja 2020:
   Color Dots
   Kite Diagram
   Population Pyramid
   Before-After Plot

   10. Operacja "Kopiuj i Wklej” w kontekście wykresu danych
   Nowa wersja daje także możliwość kopiowania wykresów danych z jednej warstwy wykresu do drugiej. Wybrany wykres zostanie skopiowany wraz z niestandardowym formatowaniem. Wklejanie wykresu jest także możliwie do przeprowadzenia na zupełnie nowej warstwie (analogicznie jak w sytuacji dodawania drugiej osi Y).

   11. Operacja "Kopiuj i Wklej” - tabele HTML oraz EMF
   Origin 2020 pozwala także kopiować sformatowane komórki lub tabele z arkuszy raportu programu Origin jako HTML, dzięki czemu można je następnie wkleić do innych aplikacji (np. Microsoft Word) i dalej edytować. Komórki arkusza można także skopiować jako pliki formatu EMF.

   12. Odwołanie bezwzględne w formule komórki
   Podobnie jak Excel, Origin pozwala teraz używać składni "$" do tworzenia odwołań bezwzględnych w formułach komórek arkuszy roboczych programu. Odwołania bezwzględne mogą być używane dla wiersza, dla kolumny lub zarówno dla wiersza i kolumny. Formuły można rozszerzać w poziomie, pionie lub po przekątnej.   13. Nowe aplikacje dla wersji 2020
  • 2D Peak Analysis - wersja PRO
  • Import NMR Data
  • Video Data Explorer - wersja PRO
  • Neural Network Fitting - wersja PRO
  • Soil and Rock Classification Diagrams
  • Piper Diagram - wersja PRO
  • Marginal Abatement Cost Curve - wersja PRO
  • Word Connector
  • LeCroy Connector   Wybrane pozostałe zmiany
   • Zapytanie podobne do SQL, umożliwiające pobranie określonych kolumny z projektu Origin przy użyciu Origin Data Connector.
   • Widok listy w bibliotece szablonów wykresów.
   • Menedżer obiektów dla skoroszytów i arkuszy.
   • Drzewo użytkowników na poziomie arkusza roboczego dla metadanych.
   • CSV Connector - Łącznik CSV: pole wyboru Podgląd, częściowy import, znacznik bloku danych.
   • Excel Connector - określ długą nazwę, jednostki, komentarze.
   • System „Drag and Drop” dla Data Connectors.
   • Import bazy danych podobny do Data Connectors - ochrona danych, czyszczenie danych przy zapisywaniu projektu.
   • Ulepszone podpowiedzi dynamiczne (tooltip) dla Contour Graph oraz Heatmap Graph.
   • Nowy szybki algorytm dla Kernel Density Plot.
   • Szybsze podświetlanie dla dużych zbiorów danych.
   • Dodatkowe opcje dla Windrose Plot.
   • Normalizowanie wielu kolumn poprzez łączenie danych.
   • Obsługa formuł niestandardowych w narzędziu Simple Curve Math.
   • Menu kontekstowe blokady analizy, aby włączyć/wyłączyć ukryte wiersze w analizie.
   • Biblioteka NAG zaktualizowana do wersji Mark 26.1.
   • Obsługa wyrażeń LabTalk w niektórych funkcjach X, takich jak dodawanie linii prostej itp.
  • Historia zmian

   Każda nowa wersja programu Origin poszerzała znacznie możliwości programu. Na tej stronie można prześledzić, jakim zmianom podlegał programu.