Origin 2021

Najnowsza wersja programu tj. Origin/Origin Pro 2021 stwarza użytkownikowi nowe możliwości w kontekście zarządzania listami i paletami kolorów, wprowadza nowe mini-paski narzędzi oraz szerokie wsparcie języka Phyton (opcja Pro). Tradycyjnie oferuje także kolejne nowe typy wykresów oraz zestaw kolejnych dodatkowych aplikacji rozszerzających funkcjonalności programu.

Najważniejsze zmiany wprowadzone z wersją Origin/Origin Pro 2021 przedstawione zostały w poniższym filmie.Zapraszamy do zapoznania się z istotnymi zmianami oraz nowymi funkcjonalnościami, które odróżniają Origin/Origin Pro 2021 od znanych już wersji tego oprogramowania.1. Nowe narzędzie – Color Manager

Wersja 2021 daje możliwość zarządzania listami i paletami kolorów przy użyciu nowego narzędzia, którym jest Color Manager. Najważniejsze funkcje: tworzenie własnych list i palet kolorów oraz importowanie listy lub palety kolorów z plików zewnętrznych.2. Pasek formuły

W obecnej wersji dodano także nowy pasek – pasek formuły. Zapewnia on: wprowadzenie formuły komórki po jej zaznaczeniu, wpisanie formuły kolumny, gdy zaznaczona jest kolumna lub komórka wiersza etykiety F(x), edycję złożonych formuł z możliwością dostosowania rozmiaru czcionki paska formuły, zaznaczanie i wypełnianie zakresów komórek podczas edytowania formuły, wyszukanie i wstawienie funkcji.3. Ulepszone wsparcie języka Phyton

Nowy pakiet opcji Origin Pro został wyposażony w wysokopoziomowy dostęp do obiektów i danych programu Origin z poziomu języka Phyton. Z wykorzystaniem tego języka można także ustawić wartości kolumn, czy zdefiniować nieliniowe funkcje dopasowania. Dostęp do funkcji języka Phyton odbywa się z poziomu LabTalk oraz Origin C, natomiast kod obsługuje się z poziomu Import Wizard. Origin oferuje też kilka przykładów projektów i szablonów skoroszytów w języku Phyton.4. Więcej pasków mini-toolbars do szybkiej edycji

Nowa wersja oprogramowania oferuje również kilka kontekstowych mini-pasków narzędzi dla opcji:
 • Tick Label Tables
 • Tables in Graphs
 • Date-Time Display in Worksheets
 • Graph Legends
 • ncrement Control

  Zaktualizowano także kilka już istniejących pasków narzędzi, dodając więcej przycisków, co ułatwia dostęp do typowych zadań i najczęściej wykorzystywanych opcji.
  5. Nowe typy wykresów

  Wersja 2021 wprowadza następujące typy wykresów:
 • Chord Diagram
 • Lollipop Plot
 • Polar Vector
 • Stacked Browser Plot
 • Unicode Symbols

  6. Nowe dodatkowe aplikacje/moduły

 • Neural Network Regression (PRO)
 • Taylor Diagram
 • Detrended Correspondence Analysis (PRO)
 • Rank Models by Fit Reports (PRO)
 • Optimization Solver (PRO)
 • Apparent Integration (PRO)
 • Import PDF Tables
 • 3D Polar Strain Map (PRO)
 • HTML Report Assistant
 • Periodic Report (PRO)
 • TDMS Connector
 • Yokogawa WDF Connector

  Wybrane pozostałe zmiany

  • usprawniono: aplikacje z serii Data Connectors, raport HTML oraz import bazy danych
  • kolumnę kolorów uzupełniono o kody kolorów w HTML
  • dodano możliwość kopiowania okna notatek w ramach sesji lub poza nią
  • maskowanie danych na wykresach 3D
  • możliwość wklejania tekstu rozdzielonego spacjami do jednej komórki
  • więcej formatów danych numerycznych
  • dodatkowe polecenia LabTalk do aktualizacji oczekujących blokad
  • ulepszenia podpowiedzi dynamicznych blokad operacji
  • opcja Statistics on Rows obsługuje wiele arkuszy danych jako dane wejściowe  • Historia zmian

   Każda nowa wersja programu Origin poszerzała znacznie możliwości programu. Na tej stronie można prześledzić, jakim zmianom podlegał programu.