Nowości Origin 2022b

Najnowsza wersja programu tj. Origin/OriginPro 2022b wprowadza między innymi ułatwienia w zakresie pracy z określonymi typami plików (możliwość eksportu do SVG, obsługa plików GeoTIFF, ulepszenie importu NetCDF), obsługę sformatowanego tekstu dla Notatek, zmianę notacji przy wstawianiu obrazu do wykresów oraz Notatek, a także możliwość wklejania i importu scalonych komórek z programu Excel oraz zbierania danych z różnych arkuszy za pomocą nowej opcji Data Highlighter. Tradycyjnie już użytkownicy oprogramowania otrzymali kolejne nowe szablony wykresów, a także następną serię wąskospecjalistycznych aplikacji rozszerzających możliwości oprogramowania.

Jak przejść na wersję 2022b w ramach aktywnego kontraktu serwisowego?

Jeśli użytkownik licencji Origin/OriginPro z aktywnym kontraktem serwisowym (Maintenance) użytkuje wersję oprogramowania 2018 (9.5) lub wyższą, wystarczy, że zainstaluje i uruchomi wersję 2022b na tym samym komputerze, na którym użytkowana była wersja wcześniejsza. Nie jest w takiej sytuacji wymagana dodatkowa aktywacja licencji, plik licencji zostanie automatycznie odszukany. W sytuacji instalacji programu na nowym komputerze wymagana jest procedura zwolnienia/transferu licencji w kontekście starej instalacji i ponowna jej aktywacja na nowej maszynie.

Użytkownicy starszych wersji oprogramowania bez aktywnego kontraktu serwisowego, by móc korzystać z wersji 2022b muszą zakupić upgrade do posiadanej przez siebie licencji. Jeśli posiadana licencja nie mieści się w puli licencji uprawnionych do upgrade'u niezbędny jest zakup nowej licencji.

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w wersji Origin/OriginPro 2022b przedstawione zostały w krótkim filmie.Poniżej opisano najważniejsze funkcjonalności wprowadzone z wersją Origin/OriginPro 2022b.1. Eksport wykresów oraz layoutu do formatu SVG

Możliwość eksportu wykresów oraz layoutu do formatu SVG, co pozwala na łatwą edycję tak otrzymanego pliku w innych aplikacjach (np. Adobe Illustrator), w celu utworzenia ostatecznej jego wersji.2. Nowe przyciski w skoroszytach (Workbooks)

Skoroszyty mają następujące ulepszenia:
 • przycisk on/off w panelu Toggle Book Organizer
 • przycisk dodawania nowego arkusza
 • możliwość dodawania notatek na każdym poziomie arkusza  3. Rozmieszczenie okien z niestandardowym sortowaniem

  Wersja 2022b wprowadza nowe okno dialogowe umożliwiające zmiany w rozmieszczaniu okien. Dostępnych jest kilka opcji, w tym sortowanie według nazwy lub typu. Okna można przeciągać, przyciągać, zmieniać ich rozmiar.  4. Obsługa składni formatowanego tekstu dla okien Notatek

  W obecnej wersji programu okna Notatek obsługują składnię sformatowanego tekstu Origin (Origin Rich Text).

  Użytkownik ma następujące opcje do wyboru:
 • sformatowany tekst obsługiwany w oddzielnym oknie Notatek albo arkusz Notatek dodany do skoroszytu,
 • szybkie formatowanie poprzez zaznaczenie wybranego tekstu i kliknięcie przycisków Bold lub Symbol,
 • zastosowanie stylu tekstu, np. nagłówek, lista punktowana lub numerowana itp.,
 • dostosowanie lub dodanie własnych styli,
 • wsparcie dla Auto Warp,
 • wstaw tabele lub wstaw równania LaTeX (wymagany MiKTeX ),
 • łączenie tekstu ze stronami internetowymi, poleceniami LabTalk i nie tylko.  5. Obsługa sformatowanego tekstu dla Notatek w arkuszu roboczym

  Notatki dodawane do komórek obsługują w obecnej wersji sformatowany tekst. Notatki można dodawać do komórek danych, czy komórek nagłówka takich jak komórka formuły.  6. Wstawianie obrazów do wykresów oraz Notatek

  Wersja 2022b wprowadza nową notację przy wstawianiu obrazu do etykiet na wykresie w celu zmniejszenia rozmiaru pliku projektu. Ta sama notacja jest wykorzystywana przy wstawianiu obrazu w oknie Notatek w formacie Origin Rich Text.

  Dostępne opcje:
 • Insert image from image window
 • Insert image from worksheet cell
 • Insert image from disk
 • Insert image from web  7. Praca z plikami GeoTIFF

  W najnowszej wersji wprowadzono obsługę plików GeoTIFF:
 • importowanie i eksportowanie plików GeoTIFF,
 • ustawianie zakresu wyświetlania w skali szarości,
 • ustawianie regionu zainteresowania w celu utworzenia wykresu,
 • obliczanie histogramu w skali szarości,
 • konwertowanie wartości pikseli na macierz lub kolumnę.  8. Uproszczone okno dialogowe mapy symboli (Map Dialog)

  Wprowadzono uproszczone okno dialogowe Symbol Map, zawierające wiele zakładek z powszechnie używanymi i popularnymi symbolami. Okno dialogowe wyświetla również listę ostatnio używanych symboli z dowolnej zakładki, co zapewnia szybki dostęp do nich. Wprowadzono także w zakładce Tools okno dialogowe Special Default Fonts, aby ustawiać domyślne czcionki dla różnych grup symboli.  9. Adnotacja pomiaru odległości na wykresach

  Przycisk Distance Annotation na pasku narzędzi umożliwia dodawanie adnotacji pomiaru odległości do wykresów 2D oraz obrazów w pozycji poziomej, pionowej lub po przekątnej.
  10. Wsparcie opcji Named Range dla wierszy etykiet i okien dialogowych regresji

  Wersja 2022b wprowadza możliwość:
 • definiowania zakresów dla wartości przechowywanych w wierszach etykiet i kolumn, a potem wykorzystania ich w obliczeniach lub do ustalenia położenia linii odniesienia na wykresach,
 • użycia opcji Named Range do ustawiania stałych parametrów i granic, aby kontrolować liniowe i nieliniowe operacje dopasowania.
  11. Możliwość prostego usuwania formuł i linków z projektów programu

  Pojawiła się możliwość bardzo prostego i „hurtowego” usuwania formuł oraz linków z projektów, które użytkownik chciałby udostępnić współpracownikom. Służy do tego nowe okno dialogowe – Remove Formula/Links.
  12. Dostosowywanie odstępów między aplikacjami w sekcji Apps Bar

  Użytkownik ma teraz możliwość dostosować wedle własnego uznania odstępy między ikonami na pasku aplikacji, co pozwoli wyświetlić większą liczbę ikon jednocześnie.
  13. Nowe typy wykresów

 • Bar Map Plot


 • Spiral Bar Chart


 • Circular Packing Graph


 • Right-Triangle Ternary Plot  14. Nowe dodatkowe aplikacje/moduły

 • GeoTIFF Export
 • Tangential Baseline (PRO)
 • Color Spectrum Plot
 • Matrix Analysis (PRO)
 • NetCDF Data Analysis (PRO)
 • Zoom FFT (PRO)
 • Mann-Kendall Test (PRO)
 • Radiometric Geochronology Analysis (PRO)
 • Hansen Solubility Parameter Plot (PRO)  Wybrane pozostałe zmiany

  • skalowanie rozmiaru okna po otwarciu projektu na monitorach o różnej rozdzielczości
  • przycisk oraz skrót do wstrzymania rekalkulacji
  • wywoływanie okna Project Explorer po naciśnięciu klawisza CTRL
  • przywrócenie usuniętego okna skoroszytu przez naciśnięcie Ctrl+Z
  • możliwość wklejania i importu scalonych komórek z programu Excel
  • dłuższy znak minus w etykietach znaczników
  • opcja DPI w oknie dialogowym Export Image
  • dodawanie etykiet do wykresu wielowarstwowego
  • możliwość zbierania danych z różnych arkuszy za pomocą opcji Data Highlighter
  • normalizowanie kolumn według niestandardowego zakresu lub zakresu kolumn odniesienia
  • niestandardowe etykiety nad polem Gadżetów
  • ulepszenie importu NetCDF
  • więcej opcji interpolacji dla macierzy NetCDF
  • Nowości Origin 2022

   Wersja Origin/OriginPro 2022 została wzbogacona między innymi o możliwość dodawania notatek w poszczególnych komórkach arkusza roboczego (podobnie jak to ma miejsce w plikach programu Excel oraz arkuszach Google). Dodano także funkcję Connect to Cloud, która umożliwia w bardzo prosty sposób łączenie się z dowolnego komputera z plikami znajdującymi się w chmurach OneDrive oraz Google Drive.
   Użytkownicy oprogramowania otrzymali nowe szablony wykresów, a także kolejne wąskospecjalistyczne aplikacje rozszerzające możliwości oprogramowania. Nowością w wersji 2022 jest również okno Template Center, które pozwala pobrać ze strony OriginLab wybrane dodatkowe szablony wykresów i zaimplementować je bezpośrednio w środowisku programu.

   Najistotniejsze zmiany wprowadzone w wersji Origin/OriginPro 2022 przedstawione zostały w krótkim filmie.   Poniżej opisano najważniejsze nowe funkcjonalności wprowadzone z wersją Origin/OriginPro 2022.   1. Menedżer obiektów – minipaski narzędzi i obiekty graficzne

   Najnowsza wersja Origin 2022 ulepsza menedżera obiektów w następującym zakresie:
  • widok Switch to Graph Objects - umożliwia manipulowanie elementami wykresu innymi niż dane, takimi jak etykiety tekstowe, obiekty graficzne i rysunkowe oraz obrazy,
  • minipasek szybkiej edycji wybranych obiektów – służy do edytowania wybranych obiektów, a także grupowania oraz rozgrupowania elementów,
  • możliwość jednoczesnego manipulowania wybranymi wykresami lub obiektami,
  • możliwość wyświetlania menedżera Named Range w formie książki - dwukrotne kliknięcie w wybrany wpis otworzy okno dialogowe zadanych zakresów.   2. Notatki w komórkach arkusza roboczego

   Obecna wersja umożliwia dodawanie notatek w poszczególnych komórkach arkusza roboczego (podobnie jak to ma miejsce w Excelu oraz arkuszach Google), obsługuje notatki wprowadzone w komórkach Excel podczas importu plików z tego programu, daje możliwość wstawiania obrazów z okna Image Window In Notes oraz oznaczania kolorami kart arkusza roboczego w momencie dodawania komentarzy.

   3. Opcja Named Range i autouzupełnianie wprowadzania formuły

   Wersja 2022 obsługuje przypisywanie nazw komórek do późniejszego wykorzystywania ich w obliczeniach arkusza roboczego. Można przypisać nazwę do komórki, zakresu komórek lub kolumny, można je także definiować z zakresem na poziomie arkusza roboczego, czy projektu. Zadane w formule nazwy komórki lub kolumny można użyć do obliczeń. Nazwy mogą być również używane w kontekście linii odniesienia na wykresach. Program zawiera okno dialogowe Menedżera, które służy do zarządzania nazwami. Autouzupełnianie pozwala szybko znaleźć i wstawić funkcje oraz nazwy w celu uzupełnienia formuły.   4. Opcja Insert Image to Graph

   Nowa wersja wprowadza ulepszenia w zakresie wstawiania oraz edytowania obrazów na wykresach. Istnieje między innymi możliwość wstawienia obrazu z pliku lub okna obrazu, dostępny jest minipasek narzędzi do wykonywania podstawowych manipulacji obrazem (np. obracania, odwracania itp.), można także dodać obszar zainteresowania (ROI) i przyciąć odpowiednio wstawiony obraz.   5. Przypisanie skali XY do obrazu w celu użycia jej jako tło wykresu
   (Graph Background)


   Wczytane obrazy można również ustawić jako tło wybranej warstwy na wykresach:
  • możliwość ustawienia wartości współrzędnych początkowych i końcowych X,Y obrazu oraz jednostki,
  • jeśli obraz posiada znacznik skali, można ustawić skalę interaktywnie przy użyciu ROI,
  • przydatne informacje o obrazie wyświetlane są na pasku stanu,
  • wybrany obraz można wstawić jako jak tło warstwy na wykresach z powiązanymi danymi,
  • można także ustawić wybrany obraz jako tło dla wielu wykresów posiadających różne zakresy skali X,Y.   6. Konfigurowalne siatki dla stron (wykresy, układ elementów stron)

   Wersja 2022 umożliwia dostosowywanie ustawień siatki dla stron i odpowiednią modyfikację położenia ich elementów (tekst, wykres, obraz). Pozwala również określać niestandardowe ustawienia siatki, odstępy w pionie i poziomie oraz przesunięcia w calach i centymetrach. Zadane ustawienia zostaną zastosowane do wszystkich wykresów/układów elementów po włączeniu siatki.   7. Nowe okno dialogowe - Template Center

   Obecną wersję programu wyposażono w nowe okno dialogowe, które pozwala pobrać szablony wykresów lub książek ze strony OriginLab i zainstalować je od razu w strukturze programu. Szablony można wyszukiwać lub przeglądać według kategorii.
  • pobrane szablony wykresów będą wyświetlane w kategorii Extended w oknie dialogowym Template Library,
  • pobrane szablony książek będą dostępne z poziomu Menu tj.
   File->New->Workbook->menu Matrix-> podmenu Browse

   8. Uproszczony eksport wykresu oraz kopiowanie wykresu jako obrazu

   Dodano dwa nowe uproszczone okna dialogowe:
  • Pierwsze dotyczy eksportu wykresów (Export Graph) i jest ono dostępne z nowego menu Export->Graph i obsługuje pliki PNG, BMP, JPEG, TIFF i EMF. Okno to pozwala określić rozmiar eksportu w pikselach (obrazy rastrowe) lub procentach strony (obrazy wektorowe) oraz ustawić DPI dla formatów rastrowych. Wybrane ustawienia można zapisać jako motywy, by móc później uzyskać do nich szybki dostęp.
  • Drugie okno umożliwia dostosowanie kopiowania i wklejania wykresu jako obrazu do innych aplikacji (Copy Graph as Image). Pozwala na: ustawienie formatu (PNG, EMF, DIB, HTML, JPG), ustawienie DPI (dla grafik rastrowych) i współczynnik rozmiaru obrazu, zapisywanie wprowadzonych niestandardowych ustawień jako motywów, kopiowanie wykresu jako obrazu, zapisanie w schowku i wklejenie w innej aplikacji.

   9. Połączenie z OneDrive oraz Google Drive

   Nowa wersja posiada funkcję Connect to Cloud, która umożliwia łączenie się z dowolnego komputera z plikami znajdującymi się w chmurze. Dotyczy to plików zamieszczonych w chmurach OneDrive oraz Google Drive. W ramach tej funkcjonalności obsługiwane są pliki tekstowe/CSV, pliki programu Excel oraz projekty programu Origin/OriginPro. Bardzo wygodne jest to, że nie ma tutaj potrzeby konfiguracji folderu synchronizacji, połączenie jest możliwe z dowolnego komputera i następuje ono na podstawie autoryzacji konta użytkownika. Dostępny jest również przycisk Open from Cloud, który umożliwia otwarcie plików bezpośrednio w chmurze.
   10. Nowe typy wykresów

  • Pie Map Plot


  • Sun Burst Plot


  • Ridgeline Plot


  • Cluster Plot   11. Nowe dodatkowe aplikacje/moduły

  • Structural Equation Modeling (PRO)
  • Drug Dissolution Analysis (PRO)
  • Surface Roughness Parameters (PRO)
  • Project Manager
  • Ternary Contour Profile
  • Advanced Time Series Analysis (PRO)
  • Welch ANOVA (PRO)
  • Overlap of Empirical Distributions (PRO)
  • Redlich–Kister Polynomial Fit (PRO)
  • N42 Connector   Wybrane pozostałe zmiany

   • ulepszenie narzędzia do prostego wyszukiwania
   • kroplomierz do wybierania koloru na ekranie
   • ulepszona wersja CSV Connector w kontekście danych nagłówka i daty/czasu
   • menedżer obiektów dla okna układu
   • możliwość zmniejszenia rozmiaru projektu z obrazem na wykresie
   • opcja Show Built-in template w bibliotece szablonów (Template Library)
   • minipasek narzędzi do wyodrębniania, usuwania oraz maskowania podświetlonych danych
   • nowe narzędzie do układania warstw
   • możliwość użycia obrazu ze schowka jako symbolu zdefiniowanego przez użytkownika na wykresie punktowym
   • możliwość wypełnienia obszaru do dowolnej osi lub wykresu
   • udoskonalenia wykresów 3D (wzór wypełnienia paska 3D, obsługa etykiet danych)
   • układanie arkuszy roboczych według wspólnej etykiety
   • statystyki dotyczące obszaru zainteresowania dla danych macierzy na pasku stanu)
   • sortowanie kolumn lub arkuszy roboczych według kolejności kategorycznej
   • usprawnienia konwertowania macierzy do arkusza roboczego, wygładzania oraz kopiowania macierzy

 •