Origin 2020

Najnowsza dostępna wersja programu tj. Origin 2020 wprowadza nie tylko kolejne modyfikacje i usprawnienia, zarówno w interfejsie, jak i funkcjonalnościach oprogramowania, ale także znaczną poprawę wydajności oraz szybkości działania aplikacji.

Najważniejsze zmiany wprowadzone wraz z wersją Origin/Origin Pro 2020 przedstawione zostały bardzo obrazowo w poniższym filmie.Zapraszamy do zapoznania się z wykazem najważniejszych funkcjonalności, które odróżniają Origin 2020 od wcześniejszych wersji oprogramowania.


1. Mini paski narzędzi do szybkiej modyfikacji wykresów
Mini paski narzędziowe pozwalają na manipulowanie elementami wykresów w bardzo prosty sposób. Umożliwiają szybki dostęp do typowych opcji modyfikacji wykresu, bez potrzeby otwierania okien dialogowych. Zmiany można wprowadzać nie tylko na pojedynczych wykresach, ale także całej grupie. Istnieje także możliwość skopiowania danych z jednego wykresu i wklejenie ich do innego.2. Co najmniej 10-krotnie szybszy import plików tekstowych
W porównaniu z wcześniejszymi wersjami programu Origin (a także programu Excel 2016) poprawiono szybkość importu plików tekstowych dzięki wykorzystaniu wielordzeniowej architektury procesora.3. 5 razy szybsze tworzenie wykresów Scatter Plot dla dużych plików danych
W obecnej wersji wykresy Scatter Plot dla dużych zestawów danych tworzone są dużo szybciej niż w poprzednich wersjach oprogramowania. Dodatkowo wersja 2020 wprowadza dwa nowe typy wykresów: Density Dots Plot oraz Color Dots Plot. Wykresy te omówiono niżej.4. Density Dots Plot
Density Dots Plot to nowy typ wykresu wprowadzony w wersji Origin 2020 na potrzeby tworzenia wykresów Scatter Plots dla bardzo dużych plików danych rzędu milionów punktów. Utworzenie wykresu przedstawionego niżej z pliku danych, który zawiera dwa miliony wierszy, zajmuje teraz 2-3 sekundy.5. Ulepszony import bazy danych
Obecna wersja zawiera kilka ulepszeń w kontekście importu baz danych: bezpośredni import obrazów przechowywanych w bazie danych jako obrazy w komórkach arkusza projektu, ochrona importowanych danych przed edycją, dzięki czemu zachowana jest ich integralność, natomiast podczas zapisywania projektu dane są czyszczone, co pozwala zmniejszyć rozmiar pliku.6. Dodatkowe usprawnienia wydajności
Wersja 2020 oferuje także inne ulepszenia w zakresie wydajności, które dotyczą: Peak Analysis, Worksheet Data Filters, Contour Plotting, WorkSheet Operations oraz importu plików pochodzących od innych wydawców/producentów.7. Wykresy Pie oraz Doughnut
W najnowszej wersji znacznie zmieniono wykresy kołowe. Dodano również nowe ich odmiany z możliwością modyfikacji, a także wykres kołowy 3D.8. Sankey Diagram oraz Alluvial Diagram
Diagramy Sankey oraz Alluvial to wyjątkowo użyteczne narzędzia służące do wizualizacji przepływu danych.

9. Pozostałe nowe typy wykresów
Poniżej przedstawiono inne typy wykresów, o które została wzbogacona wersja 2020:
Color Dots
Kite Diagram
Population Pyramid
Before-After Plot

10. Operacja "Kopiuj i Wklej” w kontekście wykresu danych
Nowa wersja daje także możliwość kopiowania wykresów danych z jednej warstwy wykresu do drugiej. Wybrany wykres zostanie skopiowany wraz z niestandardowym formatowaniem. Wklejanie wykresu jest także możliwie do przeprowadzenia na zupełnie nowej warstwie (analogicznie jak w sytuacji dodawania drugiej osi Y).

11. Operacja "Kopiuj i Wklej” - tabele HTML oraz EMF
Origin 2020 pozwala także kopiować sformatowane komórki lub tabele z arkuszy raportu programu Origin jako HTML, dzięki czemu można je następnie wkleić do innych aplikacji (np. Microsoft Word) i dalej edytować. Komórki arkusza można także skopiować jako pliki formatu EMF.

12. Odwołanie bezwzględne w formule komórki
Podobnie jak Excel, Origin pozwala teraz używać składni "$" do tworzenia odwołań bezwzględnych w formułach komórek arkuszy roboczych programu. Odwołania bezwzględne mogą być używane dla wiersza, dla kolumny lub zarówno dla wiersza i kolumny. Formuły można rozszerzać w poziomie, pionie lub po przekątnej.13. Nowe aplikacje dla wersji 2020
 • 2D Peak Analysis - wersja PRO
 • Import NMR Data
 • Video Data Explorer - wersja PRO
 • Neural Network Fitting - wersja PRO
 • Soil and Rock Classification Diagrams
 • Piper Diagram - wersja PRO
 • Marginal Abatement Cost Curve - wersja PRO
 • Word Connector
 • LeCroy Connector  Wybrane pozostałe zmiany
  • Zapytanie podobne do SQL, umożliwiające pobranie określonych kolumny z projektu Origin przy użyciu Origin Data Connector.
  • Widok listy w bibliotece szablonów wykresów.
  • Menedżer obiektów dla skoroszytów i arkuszy.
  • Drzewo użytkowników na poziomie arkusza roboczego dla metadanych.
  • CSV Connector - Łącznik CSV: pole wyboru Podgląd, częściowy import, znacznik bloku danych.
  • Excel Connector - określ długą nazwę, jednostki, komentarze.
  • System „Drag and Drop” dla Data Connectors.
  • Import bazy danych podobny do Data Connectors - ochrona danych, czyszczenie danych przy zapisywaniu projektu.
  • Ulepszone podpowiedzi dynamiczne (tooltip) dla Contour Graph oraz Heatmap Graph.
  • Nowy szybki algorytm dla Kernel Density Plot.
  • Szybsze podświetlanie dla dużych zbiorów danych.
  • Dodatkowe opcje dla Windrose Plot.
  • Normalizowanie wielu kolumn poprzez łączenie danych.
  • Obsługa formuł niestandardowych w narzędziu Simple Curve Math.
  • Menu kontekstowe blokady analizy, aby włączyć/wyłączyć ukryte wiersze w analizie.
  • Biblioteka NAG zaktualizowana do wersji Mark 26.1.
  • Obsługa wyrażeń LabTalk w niektórych funkcjach X, takich jak dodawanie linii prostej itp.
  • Historia zmian

   Każda nowa wersja programu Origin poszerzała znacznie możliwości programu. Na tej stronie można prześledzić, jakim zmianom podlegał programu.