Origin 2015

Nowa wersja programu Origin 2015 wprowadza rozwijane wstążki znane z programu Office. Standardowo widoczne są polecenia często używane przez użytkownika, po kliknięciu na wstążkę widoczne stają się wszystkie polecenia dostępne w danym menu:

 • wstążki w programie Origin

Project Explorer to narzędzie służące kontroli oraz łatwiej organizacji projektu tworzonego w programie Origin. W wersji 2015 poprawiony został interfejs Project Explorer oraz dodana została funkcja przeszukiwania:

 • widok powiększonych ikon

 • miniatury wykresów

 • możliwość szukania ciągu znaków w całości projektu

Narzędzie Set Column Values to ważna funckja odpowiadająca za przekszatałcenia dokonywane na kolumnach za pomocą formuł. W programie Origin 2015 narzędzie to zostało poprawione oraz wprowadzona została pomoc w postaci podpowiadania funkcji:

 • znajdowanie i wstawianie funkcji

 • panel podpowiedzi budowy funkcji

Origin 2015 wprowadza wiele ułatwień dotyczących analizy danych oraz tworzenia wykresów:

 • możliwość definiowania przez użytkownika kategoryzowanych danych

 • kolorowanie odpowiadającym sobie nawiasom podczas wpisywania formuł

 • Batch Plotting in 3D and Contour Graph
Przekształcanie wykresów:
 • menu edycji osi wykresu zostało przebudowane

 • nowa leganda dla wykresu bąbelkowego

 • nowa legenda dla wykresu typu Colormap

 • nowa leganda dal wykresu typu Categorical

 • ulepszony wykres konturowy
Nowe typy wykresów:
 • Column Scatter

 • wykres rozkładu temperatury

 • wykres gęstości

 • Wykres profilowany
Analiza danych i statystyka:
 • Distribution Fit

 • RMANOVA z nienormalizowanymi danymi

 • Test t-Studenta na wierszach

 • 6 funkcji zostało przeniesionych z OriginPro do Origin
Data Managment:
 • możliwość łączenia arkuszy

 • możliwość usuwania lub łączenia zduplikowanych wierszy

 • Pivot Table with Multiple Source Rows/Columns
Import danych:
 • importowanie danych z programu Mathlab

 • Import plików typu SPSS

 • możliwość wyciągnięcia opisu danych oraz jednostek z tej samej linii
Programowanie:
 • możliwość korzystania z kodu stworzonego w języku Python

Najważniejsze funkcje dodane do nowej wersji programu Origin 2015.

Szczegółowa lista funkcji