Origin 2016


Object Manager to nowe narzędzie ułatwiające zarządzanie seriami danych na wykresie
 • umożliwia pokazywanie/ukrywanie konkretnej serii danych zaznaczając lub odznaczjąc check-box

 • umożliwa pokazywani/ukrywanie serii danych z tą samą nazwą za pomocą podręcznego menu kontekstowego(prawy przycisk myszki)

 • umożliwia zmianę kolejności wyświetlana serii danych w tej samej warstwie metodą „przeciągnij-upuść”

 • Color Chooser to nowy przybornik kolorów
 • pozwala na dobór koloru wykresu/punktu/tekstu z szerokiej palety kolorów

 • pozwala na definiowanie własnych kolorów

 • dodano listę ostatnio używanych kolorów

 • Mini aplikacje pozwalają na dodawania aplikacji tworzonych przez użytkowników, dostępne na zasadzie wtyczek
 • Tangent pozwala wygenerować styczną do wykresu

 • ODE Solver automatycznie rozwiązuje równanie różniczkowe zwyczajne

 • Plot Sub Matrix interaktywny pogląd wybranego zakresu macierzy

 • Heat map with Dendrogram mapa ciepła z dendrogramem (czyli wizualizacja macierzy liczb, w której wartość liczbowa danej komórki macierzy przedstawiona jest kolorem, a podobieństwo wierszy i kolumn przedstawione jest za pomocą dendrogramów)

 • Maps Online dostęp do ogólnych map świata, mogących służyć do tworzenia wykresów na ich bazie

 • Send to Word możliwość eksportowania wykresów do MS Word automatycznie tworząc nowy plik docx

 • Intuicyjne tworzenie wykresów
 • szybsze oznaczanie wykresu jakos szablon

 • nowa biblioteka szablonów dla szablonów zdefiniowanych przez użytkownika
 • nowa dyskretna oś wykresów umożliwiająca ukrywanie dni wolnych w przypadku pracy nad danymi finansowymi

 • rozbudowane możliwości definiowania etykiet wykresów

 • Adnotacje, legenda i etykiety danych
 • możliwość dopasowanie odstępu pomiędzy kolejnymi wierszami legendy wykresu

 • możliwość dodawania adnotacji w dowolnej części wykresu

 • możliwość ustawienia koloru legendy takiego samego jak odpowiadająca seria danych

 • Nowe typy wykresów
 • graf przedziałowy

 • niesymetryczny wykres grupowy

 • ulepszona siatka wykresów

 • wykres 3D Waterfall z liniami i siatką

 • Analiza danych i procesy powtarzalne
 • możliwość duplikowania arkusza danych w celu przyśpieszenia powtarzalnych analiz

 • możliwość korzystania z szablonów stworzonych za pomocą programu MS Word

 • wieloczynnikowa analiza ANOVA (3-way ANOVA)

 • Cross Tabulation

 • Partial Correlation Coefficients

 • ulepszona analiza ANOVA (2-way ANOVA)

 • ulepszona analiza t-Test for Summarized Data

 • Import i eksport
 • możliwość doboru kolejności wykresów do eksportu

 • nowy slajd dla każdego wykresu z wykorzystaniem takiego samego układu graficznego

 • możliwość eksportu wykresu do otwartego pliku PPT (PowerPoint)

 • możliwość klonowania arkusza podczas importu

 • możliwość uruchomienia dowolnego skryptu po imporcie konkretnego typy pliku

 • możliwość importu pliku excel jako szablon

 • możliwość importu plików typu: ISF, SAS, BRUKER OPUS.

 • usprawniono możliwość importu plików Mathlab oraz SPE

 •