Origin w ...
zastosowaniach


Strona ta prezentuje możliwości zastosowania programu Origin w różnych dziedzinach działalności naukowej, badawczej i inżynierskiej. Zapraszamy do regularnego jej odwiedzania, gdyż zawartość jej będzie nieustannie rozbudowywana.

Program Origin został opracowany jako narzędzie analizy danych, ale nie jest on ukierunkowany na określony ich charakter. Dostarcza procedur specyficznych dla różnych dziedzin wiedzy, aby nie ograniczać zastosowania programu tylko do jednej grupy odbiorców.


Origin w ...