Porównanie wersji 2020-9.x

Producent programu Origin 2020 firma OriginLab systematycznie unowocześnia, aktualizuje i rozwija oferowane oprogramowanie. Jest już ono nie tylko sprawnym narzędziem do analizy danych, wizualizacji otrzymanych wyników, czy zestawiania ich w atrakcyjny sposób, ale coraz śmielej zaczyna pełnić także funkcje doradcze.

Jak zmieniał się program Origin w kontekście wprowadzanych w nim zmian? Poniżej prezentujemy kompletne porównanie wersji programu od 9.x do najnowszej 2020, które pozwoli prześledzić dynamiczny rozwój tego oprogramowania.
Zapraszamy do pobrania wspomnianego zestawienia PDF.