Porównanie wersji 2021-9.x

Producent programu Origin/Origin Pro 2021 firma OriginLab systematycznie unowocześnia, aktualizuje i rozwija oferowane oprogramowanie. Jest już ono nie tylko sprawnym narzędziem do analizy danych, wizualizacji otrzymanych wyników, czy zestawiania ich w atrakcyjny sposób, ale coraz śmielej zaczyna pełnić także funkcje doradcze.
Coraz bardziej rozbudowywana jest także baza dodatkowych bezpłatnych wąskospecjalistycznych aplikacji/modułów możliwych do pobrania z poziomu programu. Dzięki temu użytkownik ma możliwość większego ukierunkowania funkcjonalności programu w kontekście swoich zawodowych zainteresowań.

Jak zmieniał się program Origin w kontekście wprowadzanych w nim zmian?

Prezentujemy kompletne porównanie funkcjonalności programu od wersji 9.x do najnowszej 2021, które pozwoli prześledzić dynamiczny rozwój tego oprogramowania.
Zapraszamy do pobrania zestawienia w postaci pliku PDF.