Porównanie wersji 2024-9.x

Producent programu Origin/OriginPro 2024 firma OriginLab systematycznie unowocześnia, aktualizuje i rozwija oferowane oprogramowanie. Jest już ono nie tylko sprawnym narzędziem do analizy danych, wizualizacji otrzymanych wyników, czy zestawiania ich w atrakcyjny sposób, ale coraz śmielej zaczyna pełnić także funkcje doradcze, umożliwia kontorolę procesów, projektowanie eksperymentów, a także pracę z plikami zamieszczonymi w chmurze.

Systematycznie rozbudowywana jest także baza dodatkowych bezpłatnych wąskospecjalistycznych aplikacji/modułów możliwych do pobrania z poziomu programu. Dzięki temu użytkownik ma możliwość większego ukierunkowania funkcjonalności programu w kontekście swoich zawodowych zainteresowań. Na podobnej zasadzie działa też wprowadzone z wersją 2022 okno dialogowe Template Center, skąd można z poziomu programu pobrać dodatkowe szablony wykresów (również w kolejnych wersjach programu).

Jak zmieniał się program Origin w kontekście wprowadzanych w nim zmian?

Prezentujemy porównanie funkcjonalności programu od wersji 9.x do najnowszej 2024, które pozwoli prześledzić dynamiczny rozwój tego oprogramowania.
Zapraszamy do pobrania zestawienia funkcjonalności w postaci pliku PDF pod podanym niżej linkiem.

Key Features Origin/OriginPro 2024