szkolenia

Starter e-learningowy
Starter przeznaczony jest dla początkujących użytkowników programu Origin. Składa się z trzech elementów:

  • sekwencji slajdów, przeprowadzających użytkownika przez strukturę szkolenia oraz zawierających treść merytoryczną w postaci tekstu, grafik oraz schematów,
  • screencastów, stanowiących ok. 60 minut nagrań video sesji pracy z programem z poziomu użytkownika,
  • broszury w postaci pliku pdf do pobrania, zawierającej całość informacji przekazanych w Starterze.

Starter e-learningowy pozwala krok po kroku zapoznać się z podstawowymi możliwościami programu i stanowi doskonały dodatek do wersji demonstracyjnej programu Origin. Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
  • instalacja programu,
  • elementy interfejsu użytkownika,
  • praca z arkuszem danych,
  • rodzaje wykresów 2D i 3D,
  • tworzenie wykresów i zmiana ich atrybutów,
  • praca w oknie wykresu,
  • eksport wykresów.

Starter Origin został przygotowany na wersji OriginPro 9.1.


Logo


Starter dostępny jest na stronie szkoleń naszej firmy www.szkolenia-gambit.net.pl.