Nowe funkcje i możliwości programu Origin w wersji 8.5


 • Przeźroczystość i wypełnianie gradientem
 • Przeźroczystość dostępna jest dla większości obiektów graficznych, takich jak wykresy słupkowe, kolumnowe, liniowe, punktowe, powierzchniowe i izoliniowe. Funkcja ta jest użyteczna przy prezentacji danych które zostały częściowo lub w całości przesłonięte przez inne dane. • Narzędzie Zoom and Pan
 • Origin 8.5 oferuje powiększanie oraz pomniejszanie arkuszy, wykresów oraz macierzy przy pomocy kółka myszy. Dodane zostało również narzędzie do przesuwania powiększonych obiektów. Przy jego pomocy można z łatwością przesuwać zawartość obiektu w obrębie jego okna wyświetlania. Jest to szczególnie przydatne w momencie gdy w skutek znacznego powiększenia zawartość okna znacznie przekracza jego wymiary. • Mapa kolorów oraz oś Z dla wykresów wodospadowych
 • Dla dwuwymiarowych wykresów wodospadowych można teraz dodać oś Z (zarówno w skali liniowej jak i nieliniowej).
  Dodatkowo możliwe jest mapowanie kolorów dla osi Y i Z.


 • Obiekty MS-Word, MS-Excel oraz równania na wykresach Origina
 • Origin pozwala na osadzanie obiektów MS-Word, MS-Excel oraz równań na swoich wykresach. Tak osadzone elementy mogą być wyświetlane na wykresie w formie podglądu bądź ikony. Jeżeli użytkownik posiada zainstalowaną odpowiednią aplikację, wówczas wstawiony obiekt może być edytowany, wystarczy dwukrotne kliknięcie.
  Na wykresach mogą być umieszczane również inne obiekty np. pliki audio czy wideo.


 • Narzędzia do statystyk obszarowych.
 • The Region Statistics Gadget
  Użytkownik może wybrać eliptyczny lub prostokątny obszar na wykresie, a następnie natychmiast otrzymać wyniki statystyk opisowych dla punktów znajdujących się wewnątrz bądź na zewnątrz obszaru.

  The Differentiate Gadget
  Narzędzie natychmiast po wybraniu obszaru na wykresie wylicza pochodną dla zaznaczonego fragmentu wykresu.

  The Interpolate Gadget
  Po wybraniu obszaru na wykresie, program natychmiast wykona interpolację zaznaczonych danych. Dostępne są trzy metody interpolacji: liniowa, funkcjami sklejanymi oraz funkcjami b-sklejanymi. Można również określić ilość punktów interpolacji.
 • Kreator funkcji dopasowania
 • Kreator funkcji dopasowania jest narzędziem wspomagającym użytkownika przy szukaniu funkcji dopasowania. Kroki przez które użytkownik jest prowadzony w czasie tego procesu to między innymi określenie: nazwy funkcji, zmiennych zależnych i niezależnych, parametrów oraz ciała funkcji.


 • Nowe opcje dla wykresów trójwymiarowych
 • Trójwymiarowe wykresy wektorowe pozwalają przedstawiać trójwymiarowe pola, a także ilustrować modele przepływu we współrzędnych trójwymiarowych. Dane wejściowe dla takich wykresów mogą przyjmować dwojaką formę. W pierwszym przypadku są to współrzędne XYZ początku i końca wektora, w drugim współrzędne XYZ początku wektora oraz przesunięcie dXdYdZ.
  Ponadto dla trójwymiarowych wykresów powierzchniowych oraz punktowych dostępne są słupki błędów.
  Kolejnym dodatkiem jest możliwość wyświetlania na jednym wykresie kilku powierzchni przecinających się.


 • Odwzorowanie kolorów oraz miniatury dla macierzy.
 • Metadane dla obiektów macierzowych są teraz bardziej kompletne. Dla każdego obiektu typu macierz, dostępne są miniatury zapewniające szybki podgląd danych. Dodatkową zaleta miniatur jest możliwość użycia ich do nawigacji pomiędzy wieloma obiektami macierzowymi w jednym arkuszu.
  Zestaw informacji nagłówkowych macierzy został rozszerzony aby zawierał długą nazwę, jednostki oraz komentarze do nagłówków X, Y i Z.
  Kolejną nową opcją jest możliwość sporządzenia wykresu na podstawie danych z jednej macierzy, a następnie wyznaczenia mapy kolorów dla wykresu przy pomocy wartości Z z innej macierzy.


 • Wykresy warstwicowe oraz powierzchniowe
 • Arkusz może być teraz traktowany jako wirtualna macierz i na podstawie danych w nim zawartych można tworzyć wykresy powierzchniowe oraz warstwicowe.


 • Przebudowane okno Data Info
 • Okno Data Info zostało tak przeprojektowane aby użytkownik miał możliwość dostosowania jego zawartości do swoich potrzeb. Dodatkowo może ono teraz oprócz samych wartości danych zawierać zdjęcia oraz teksty z komórek arkusza.