Nowe funkcje i możliwości programu Origin w wersji 8.6


 • Wsparcie dla 64-bitowych systemów
 • Origin 8.6 jest dostępny zarówno w 32 jak i 64-bitowej wersji.

  Zalety wersji 64-bitowej:
  - ulepszone zarządzanie pamięcią
  - poprawiona obsługa dużych zbiorów danych
  - ilość pamięci RAM dostępnej dla programu nie jest ograniczona sprzętowo (32-bitowa wersja może korzystać maksymalnie z 2GB).

  Uwaga: pojedynczy arkusz danych ograniczony jest do 90 milionów wierszy.

 • Opcja autoukrywania dla okien dokowanych
 • Okna dokowane takie jak Project Explorer, Quick Help oraz nowe okno Messages Log posiadają teraz opcję autoukrywania. Umożliwia to bardziej wydajne zagospodarowanie przestrzeni użytkowej programu. Dodatkowo niektóre z okien dokowanych (np. Messages Log) posiadają funkcję pop-up, która sprawia, że okno automatycznie wyskakuje w celu wyświetlenia ważnych wiadomości.

 • Nowe narzędzia do statystyk obszarowych

 • Kursor pionowy
  Kursor pionowy pozwala na odczytywanie współrzędnych X oraz Y z wielu wykresów jednocześnie, zarówno w ramach jednej warstwy, jak i kilku warstw nałożonych na siebie. Możliwe jest przesłanie współrzędnych tych punktów do arkusza roboczego lub oznaczenie tych punktów etykietami oraz linią dla wybranej współrzędnej X.

  Dopasowanie krzywą sigmoidalną
  Opcja ta pozwala na szybkie dopasowanie krzywej sigmoidalnej do danych zawartych w obszarze zainteresowania. Można wybrać jedną z wielu wbudowanych funkcji dopasowania lub użyć własnej.

  Punkty przecięć
  Możliwe jest obliczanie punktów przecięcia wielu krzywych w ramach warstwy wykresu. Istnieje możliwość oznaczenia etykietą punktów przecięcia i przesłanie współrzędnych tych punktów do arkusza roboczego.

 • Wykresy radarowe
 • Wykresy radarowe to doskonały sposób na prezentację oraz porównywanie danych wielowymiarowych. Dwukrotne kliknięcie w dowolną z osi otwiera jej okno dialogowe umożliwiające kontrolowanie ustawień osi, łącznie z możliwością ustawienia różnych skali dla każdej z osi.

  Dzięki funkcjom kolorowej przeźroczystości program umożliwia porównywanie kilku zestawów danych wyświetlając je nałożone na siebie w ramach jednego wykresu.

 • Wykresy funkcji parametrycznych
 • Program umożliwia tworzenie dwuwymiarowych wykresów funkcji przy pomocy równań parametrycznych. Program pozwala na zapisywanie najczęściej używanych równań w postaci możliwych do późniejszego wykorzystania motywów. Parametry wykresu można zmieniać przy pomocy okna dialogowego Plot Details, dodatkowo istnieje możliwość przenoszenia tych ustawień pomiędzy wykresami przy pomocy opcji kopiuj oraz wklej.

 • Analizy Wieloczynnikowe (dostępne tylko w wersji Pro)
 • Cztery najczęściej używane narzędzia do analizy wieloczynnikowej są teraz dostępne w Origin 8.6 Pro:

  Analiza głównych składowych

  Algorytm centroidów

  Grupowanie hierarchiczne

  Analiza dyskryminacyjna

 • Całki w dopasowaniu nieliniowym
 • Fitting Function Builder został rozszerzony o możliwość tworzenia przez użytkownika funkcji dopasowania zawierających całki.

 • Nawigacja arkuszami
 • Origin 8.6 zawiera nowe okno (Worksheet Navigation Dialog), które umożliwia przeglądanie oraz zarządzanie wieloma arkuszami w ramach jednego projektu. Istnieje możliwość sortowania arkuszy według nazwy, rozmiaru oraz według innych metadanych.