Nowe funkcje i możliwości programu Origin w wersji 9.0


 • Wykresy 3D OpenGL - wszystkie wykresy 3D, parametryczne wykresy 3D oraz funkcje 3D tworzone są za pomocą biblioteki OpenGL, oznacza to znaczną poprawie w wyglądzie wykresów

 • Parametryczne wykresy 3D - możliwość tworzenia wykresów 3D przy użyciu równań opisujących osie XYZ. W łatwy sposób można zapisać przydatne i potrzebne równania tak aby użyć ich z dowolnym innym zestawem wykresów

 • Tworzenie filmów lub animacji - możliwość eksportowania wykresów w formie animacji lub filmu

 • Ulepszone filtrowanie danych - Origin 9 umożliwia filtrowanie dużych zbiorów danych na podstawie dowolnie zdefiniowanych kryteriów w jednej i/lub kilku kolumnach jednocześnie. Origin automatycznie redukuje dane poprzez ukrycie danych niespełniających zadanych kryteriów • Ulepszona tabela wykresów - możliwość grupowania nawet kilkunastu wykresów w jeden duży panel wykresów, możliwość dowolnej zmiany wielkości i wyglądu poszczególnych wykresów, zakresu danych, itp. Gotowy panel można eksportować i użyć w np. prezentacji multimedialnej


 • Ulepszony wykres trójkątny - obrót wykresu zgodny i przeciwny do wskazówek zegara możliwy za pomocą jednego kliknięcia


 • Ulepszona legenda - pozwala na wyświetlanie: komentarzy, jednostek w jakich przedstawione są dane pomiarowe, zakresu danych oraz dowolnej edycji legendy w sposób pożądany przez użytkownika

 • Ruchome wykresy w arkuszu- Origin 9 oferuje możliwość przenoszenia i umieszczania wykresu w dowolnym miejscu w arkuszu kalkulacyjnym (podobnie jak w Excelu)

 • Globalny Pionowy Kursor(Global Vertical Cursor) - pionowy kursor działa teraz w sposób globalny, istnieje możliwość porównania punktów pomiarowych kilku wykresów jednocześnie. Po połączeniu ze sobą kilku wykresów i najechaniu kursorem myszki na dowolny punkt jednego z wykresów, współrzędne punktów z poszczególnych wykresów zostaną wyświetlone w oddzielnym oknie.


 • IIR Filter Design(tylko w wersji Pro) - możliwość stworzenia filtra IRR (Infinite Impulse Response)

 • Implicit Function Fitting(tylko w wersji Pro) - możliwość wykorzystania gotowych funkcji dopasowania do zestawu danych pomiarowych lub stworzenia własnej funkcji