Nowe funkcje i możliwości programu Origin w wersji 9.1


Wersja 9.1 programu Origin zostało wzbogacona o 200 nowych funkcji i ulepszeń. Poniżej przedstawiamy niektóre z tych funkcji, pełną listę nowości można znaleźć w tym miejscu.
  • 100% Skumulowany wykres słupkowy - poprzez połączeniu odpowiadających sobie danych ułatwia porównanie każdej kategorii w stosunku do 100%  • Marginalny histogram - ułatwia ocenę rozkładu i korelacji pomiędzy dwoma zestawami danych  • Potrójny wykres powierzchniowy 3D  • Operacja kopiuj/wklej na wykresach - formatowanie wykresu można w łatwy sposób przenieść na innych wykres poprzez zastosowanie operacji kopiuj/wklej  • Możliwość przeskalowania osi wykresów - możliwość dowolnej zmiany osi wykresów poprzez formuły  • Wykres 3D Waterfall - stoworzony przy pomocy technologii OpenGL  • Diagram Piper  • Ulepszony wykres polarny  • Możliwość generowania fragmentarycznych wykresów